ชื่อรายงาน : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานสับปะรด กระป๋องในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิศักดิ์ ห่านนิมิตกุลชัย

บทคัดย่อ : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานสับปะรดกระป๋องในประเทศไทย