ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประวัติการศึกษา

 • 2007- 2008      MBA (Executive), RMIT, Australia
 • 2001- 2006      Ph.D. (Industrial Engineering)  Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.
 • 1998-2000       M.Eng. (Industrial Engineering), International Program, Kasetsart University, Thailand.
 • 1993-1997       B.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • 2009 – Present:  Lecturer at Graduate School of Management and Innovation (GMI), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
 • 1997 – 2001:     Lecturer at Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand. 

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

Published Papers:

 • Nanthavanij, S., Yaoyuenyong, S. and Jeenanunta, C. 2010. Heuristic Approach to Workforce Scheduling with Safety-Productivity Consideration. International Journal of Industrial Engineering - Theory, Applications, and Practice (to appear in December 2010)
 • Yaoyuenyong, S. and Nanthavanij, S. 2008.  Unconstrained and Constrained Job Rotation Procedures for Noise Hazard Exposure Reduction. Asian Journal of Ergonomics, vol.8, pp. 1-18.
 • Yaoyuenyong, S. and Nanthavanij, S. 2008. Heuristic Job Rotation Procedures for Reducing Daily Exposure to Occupational Hazards. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol.14, no.2, pp. 195-206.  
 • Yaoyuenyong S., and Nanthavanij, S. 2006. Hybrid procedure to determine optimal workforce without noise hazard exposure. Computers and Industrial Engineer, vol.51, no.4, p.743-764.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2005. Energy-Based Workforce Scheduling Problem: Mathematical Model and Solution Algorithms. ScienceAsia, vol.31, p.383-393.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2003. A Modified LPT Swap Heuristic for Solving Large Minimax Work Assignment problems. Industrial Engineering and Management Systems, vol.2, no.2, p.121-130.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2002. Decision Support Approach to Facility Location Problem: A Compromise between Cost and Noise. Asian Journal of Ergonomics, vol.3, p.69-81.
 • Yaoyuenyong K., Charnsethikul P., and Chankong V. 2002. A Heuristic Algorithm for the Mixed Chinese Postman Problem. Optimization and Engineering, vol.3, no.2, p.157-187. 
 • International Conferences:

 

Conferences:

 • Carreno M., Yaovasuwanchai S., and Bortwick S. (2015) Assessing the Potential Impacts of Thai Taxation Policies on Students’ Future Car Purchasing Decisions. In Proceeding of the 7th International Symposium on Travel Demand Management on April 13-15th, 2015, Tucson, Arizona, USA,
 • Carreno, M., Ge, Y.E., Yaoyuenyong, S. and Borthwick, S. (2013), Could Chinese, Thai and Scottish Future Drivers Be Incentivised to Purchase Low Emission Cars? - The Potential Role of Green Taxation Measures, Proceeding of the 18th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS) on 14-16 December 2013 at Hong Kong
 • Chuchottaworn, N. and Yaoyuenyong, S. (2013), Impact of Myanmar's Dawei Port on Thailand Industries with mixed perspectives, Proceeding of the 18th International Symposium on Logistics (ISL2013) on 7-10 July 2013 at Vienna, Austria, pp.435-438
 • Yaoyuenyong S., Nanthavanij, S. 2012. On Mathematical Models of Multiple-Supplier Vehicle Routing Problems. In Proceedings of the 7th International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS 2012, 7-9 June 2012, Seoul, South Korea (CD-ROM)
 • Mungsraklang K. and Yaoyuenyong, S. 2012. A Computer Program for Identifying the Maximum Number of Feasible Containers Travelled between Thailand’s Deep-Sea Port and Industrial Estate. In Proceedings of the 7th International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS 2012, 7-9 June 2012, Seoul, South Korea (CD-ROM)
 • Srimahasap, P. and Yaoyuenyong, S. 2011. Matching Warehouses with Auto Parts at a Motorcycle Assembler in Thailand. In Proceedings of the 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies IFORS 2011, 10-15 July 2011, Melbourne, Australia.
 • Yaoyuenyong S. 2009. A Search-Based Algorithm for the Multi-Dimensional Vector Packing Problem. In Proceedings of The 10th Asia Pacific Industrial Engineering Management Systems Conference APIEMS 2009, 14-16 December 2009, Kitakyushu, Japan. 5 p. (CD-ROM)
 • Yaoyuenyong S. and Nanthavanij, S., Yang, J. 2007. The Two-Criterion Workforce Scheduling Problem: Lower Bounds And Heuristics. In Proceedings of the 19th Australian Society For Operations Research (ASOR) Conference 2007), 3-5 December 2007, Melbourne, Australia (CD-ROM)

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

 • Logistics and Supply Chain Management
 • Transportation Management
 • Operations Research
 • Information Technology for Logistics

ติดต่อ

Email Address:  sorawit.yao@kmutt.ac.th

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น