พิธีไหว้ครู 2560

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา GMI และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 809 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 วันที่ 23 กันยายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม