ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษา 1/2564

3 มีนาคม 2564

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ 
 ตั้งแต่วันที่ 3  มี.ค. 2564  ถึง  8  มี.ค. 2564

-       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    ปีการศึกษา 1/2564

 

ลิงก์ ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์      (ต้องชำระภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

- ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม