หลักสูตร Smart Real Estate Management

 

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียนได้ที่นี้  

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
    บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
    โทร : (+66)2 470-9795 คุณ ทิพย์รัตน์