หลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1)

6 สิงหาคม 2561

 

 ลงทะเบียนได้ที่นี้ (ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561)


    

   รายละเอียดหลักสูตร Energy Business Management

  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
  นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
  โทรศัพท์: 02-470-9795, 081-44-1109, 0846765885  E-mail  : thiprat.bo@gmail.com
 

 ลงทะเบียนได้ที่นี้ (ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561)