ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 7 เเละ ครั้งที่ 8

30 สิงหาคม 2563

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจขอคำปรึกษา "การพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์" โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ความรู้เเละคำแนะนำเป็นรายบุคคล ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 7 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เเละ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.
 

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)
02-4709795 หรือ @gmikmutt (Line official)