หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ

   ลงทะเบียนและรายละเอียดหลักสูตร        

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
    บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
    โทร : (+66)2 470-9799